Back to overview

MBS supports the Green Deal Circular Construction

  • 06.03.2021
  • In the press

Meer dan 60% van de CO2-uitstoot in Vlaanderen Is terug te leiden naar het gebruik van materialen. En zo’n 30 tot 40% van ons afval is gerelateerd aan de bouw. Door de omvang van de sector en het totale volume aan materialen, kan een shift richting circulaire economie dus echt het verschil maken. MBS engageert zich daarom – samen met 230 andere toonaangevende bedrijven – om producten en materialen zoveel mogelijk te hergebruiken en restafval te minimaliseren.

Na alle klimaatmarsen van de jongste weken is de klimaatdiscussie brandend actueel. Om in Vlaanderen tegen 2050 een circulaire economie te hebben, lanceerde de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw daarom samen met Vlaanderen Circulair, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de OVAM de Green Deal Circulair Bouwen. Dit gezamenlijk engagement van bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, (lokale en regionale) overheden, private bouwheren, en onderzoekers moet ervoor zorgen dat circulair bouwen dagelijkse realiteit wordt in Vlaanderen.   Materialen hergebruiken en restafval minimaliseren De wijze waarop we bouwen en wonen heeft een grote invloed op onze CO2-voetafdruk. Duurzaam bouwen wordt vaak herleid tot energiezuinig bouwen, maar een doordacht gebruik van materialen is op lange termijn minstens even belangrijk. Daarom is circulair bouwen de toekomst van de bouwindustrie. De hoofddoelstellingen in een circulaire bouweconomie zijn het hergebruiken van producten en materialen en het minimaliseren van restafval. Om dit te realiseren, moeten bouwbedrijven inzetten op drie hoofdprincipes: Veranderingsgericht ontwerpen: het doel is om gebouwen te creëren die mee kunnen evolueren volgens de veranderende noden van de gebruikers Circulaire economie: de waarde van materialen moet zo hoog mogelijk gehouden worden en er moeten nieuwe businessmodellen ontstaan om ze te hergebruiken en recycleren Materialenpaspoort: materialen kunnen alleen hoogwaardig en veilig worden hergebruikt als hun identiteit en historiek duidelijk is. Een materialenpaspoort registreert alle nuttige informatie op een online platform.   Ons engagement De bedrijven, producenten en andere organisaties die zich engageren voor de Green Deal brengen al hun kennis en ervaring samen in een lerend netwerk, om de shift naar een circulaire bouweconomie tot stand te brengen. Samen doen en leren staat centraal. MBS zal, net als de andere deelnemers, nieuwe tools, methodieken en vormen van ketensamenwerking uittesten. Daarnaast zullen we: tenminste 1 pilootproject uitvoeren, bv. circulaire producten of diensten aanbieden onze kennis en ervaringen uitwisselen met de andere deelnemers de onderzoekers van de proeftuin Circulair Bouwen toegang geven tot alle data, resultaten en lessen van het pilootproject stappen zetten om de principes van circulair bouwen structureel in te bedden in onze eigen organisatie   > Houtskeletbouw is sowieso een ecologische en duurzame manier van bouwen, maar biedt nog heel wat andere voordelen. Ontdek ze hier.

We use cookies or similar technologies (e.g. pixels or social media plug-ins) to optimise your user experience on our website, among other things. In addition, we wish to use analytical and marketing cookies to personalise your visit to our website, to send targeted advertisements to you, and to give us more insight into your use of our website.

Do you consent to our use of cookies for an optimal website experience, so that we can improve our website and surprise you with advertisements? Then confirm with ‘OK’.

Conversely, would you like to set specific preferences for different types of cookies? This can be done via our Cookie Policy. Would you like more information about our use of cookies or how to delete cookies? Please read our Cookie Policy.