H. Hartziekenhuis Mol

Eind 2013 wordt het duidelijk dat de geplande fusie tussen de ziekenhuizen van Mol en Geel geen doorgang vindt. Het H. Hartziekenhuis Mol beslist daar vandaar in het voorjaar van 2014 om zijn eigen koers te varen.

Het H. Hartziekenhuis maakte hiervoor een analyse van de nieuwe uitdagingen en opportuniteiten. Eén van de uitdagingen is het uitbreiden van het ziekenhuis met een nieuwe vleugel. Deze wordt als volgt geconcipieerd: cafetaria op het gelijkvloers , op niveau 1 een CAD-afdeling, niveau 2 wordt ingedeeld als gastro-, entero-, en urologie-afdeling, de niveaus 3 en 4 als consulatieruimten en de technieken worden ondergebracht op de dakverdieping. Deze nieuwbouw moet met een “slurfverbinding” connectie maken op niveau 1 van het bestaande gebouw.

Om zeer snel tot uitvoering en oplevering te kunnen overgaan wordt er geopteerd om een onderhandelingsprocedure met bekendmaking uit te schrijven. Zodoende de aannemer zo vroeg mogelijk bij de uitwerking van de opdracht te kunnen betrekken, teneinde hem toe te laten ter zake met de ontwerper een definitief uitvoeringsplan (uitvoeringsontwerp) op te stellen. De tijdspanne waarbinnen het gebouw dient te worden gebouwd, zal heel beperkt zijn, bouwheer en architect stellen hier een tiental maanden voorop.

Na enig overleg wordt er voor dit dossier de THV Vanhout - Machiels Building Solutions – Dillen bouwteam opgericht. De THV neemt de beslissing om een aanbieding te maken met een preffabbetonconstructie die aangekleed wordt met een geprefabriceerde HSB gevelelementen EI60 en EI120. De gevelelementen worden vanuit productie voorzien van PVC schrijnwerk zodoende op een zeer korte termijn de enveloppe rond het gebouw wind- en waterdichtheid te plaatsen. Dit is noodzakelijk om binnen de korte uitvoeringstermijn snel met de binnen afwerking en technieken te kunnen starten. De oplevering wordt voorzien voor het zomerbouwverlof van 2016.